Nhà tre Origami

Vật liệu tre và nghệ thuật xếp giấy Origami đã tạo nên những không gian tuyệt vời với tầm nhìn mở rộng… hấp dẫn, thân thiện, đáp ứng với mọi thay đổi của địa hình, và có thể… chống được động đất!

Nhà tre Origami